จังหวัดเลย ร่วมมือประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานได้ 3 หมื่น/เดือนที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2548

นายวีระพงษ์ ตันตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 143,370 ราย สามารถจัดเก็บค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยเดือนละ 48 ล้านบาท ในส่วนของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศที่กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นวันรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดให้ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปิดแอร์ 1 ชั่วโมง ในช่วงพักเที่ยง และทุกบ้านปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น 1 ดวงนั้น ในส่วนของจังหวัดเลย หากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือนร่วมกันดับไฟบ้านละ 1 ดวง วันละ 5 นาที จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ 1,290 บาทต่อวัน หรือ 38,700 บาทต่อเดือน หรือ 464,400 บาทต่อปี

ในส่วนของมาตรการประหยัดไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ซึ่งรับผิดชอบไฟฟ้าในหมู่บ้าน ๆ ละ 5 ดวงนั้น ขณะนี้ ได้มีการนำระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ใช้หลักความเข้มของแสงมาติดตั้งในหมู่บ้าน ทดแทนระบบเดิม ซึ่งทำให้ช่วงระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าสั้นลง และค่าไฟฟ้าก็ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกคนด้วย