‘อ่างทอง’ประหยัดพลังงานได้ผลผู้ว่าฯทำตัวอย่าง...ไปกันคันเดียวที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2548

นายบุญทรง จันทร์กลิ่น รอง ผวจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ทำโครงการวันรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศรู้จักประหยัดพลังงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นมานั้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการรณรงค์ในการประหยัด พลังงานในภาคราชการมาก่อนหน้าแล้วเป็นเวลา 1 ปี คือตั้งแต่ปี 47  และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานในภาคราชการ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลงได้ 11 เปอร์เซ็นต์ โดยทางจังหวัดได้กำหนดมาตรการในการเปิด-ปิด ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นในการทำงาน เปิด-ปิดเครื่องทำความเย็นหรือแอร์ให้เป็นเวลา

รอง ผวจ.อ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการออกไปทำงานหรือตรวจราชการนอกพื้นที่ หากเป็นพื้นที่เดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ก็จะนั่งรถตู้ไปด้วยกัน ซึ่งรถตู้คันเดียวสามารถนั่งได้ถึง 8 ที่นั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน และอยากให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป ในการช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน สำหรับในส่วนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ก็อยากจะขอร้องให้ช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน โดยการช่วยกันปิดไฟฟ้าภายในบ้านหรือบริเวณรอบบ้าน อย่างน้อย 1 หลอด ในช่วงเวลากลางคืน ครั้งที่ 1 ในเวลา 20.00 น. และครั้งที่ 2 เวลา 20.45 น. นาน 5 นาที