อุตฯประหยัดพลังงานเข้มข้น ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 17 สิงหาคม 2548

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมแก่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด 375 คนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.ให้หน่วยงานราชการเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงาน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 5% ต่อปี และกำหนดให้ลดหน่วยการใช้น้ำมันและไฟฟ้า 10%

"ครม.มีมติให้หน่วยงานราชการประหยัดพลังงานมาตั้งแต่ปี 2546 จากการเก็บตัวเลขของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า ในช่วงไตรมาส 2 ปีงบประมาณปัจจุบัน ส่วนใหญ่หน่วยงานในสังกัดประหยัดพลังงานได้เกิน 5% เทียบกับปี 2546 และลดค่าไฟฟ้าลง 7.37% ค่าน้ำประปาลดลง 11.95% และค่าโทรศัพท์ลดลง 12.10% ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 1.64 ล้านบาท" นายจักรมณฑ์กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งเดียวลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 13.41% ไฟฟ้าลดได้ 3.32% ช่วงไตรมาส 3-4 ของปีงบประมาณนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้มข้นประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าหมายจะลดให้ได้ 10% โดยมีคณะทำงานดูแลเป็นการเฉพาะทุกหน่วยงานและออกมาตรการเพิ่มเติม เช่น ให้ลิฟต์เปิด-ปิดชั้นเว้นชั้น ปรับเปลี่ยนมาใช้สวิตซ์ไฟฟ้าแบบกระตุก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดใช้เฉพาะพื้นที่ที่ทำงาน จัดให้ใช้รถราชการร่วมกัน และประหยัดการใช้ประปา เป็นต้น