สภาฯ เริ่มนโยบายประหยัดพลังงานที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 1 กันยายน 2548

บรรยากาศการประชุมสภาฯ ในวันนี้ นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้เริ่มประหยัดพลังงาน โดยมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และอนุโลมให้ ส.ส.ไม่ต้องใส่สูทเข้าที่ประชุม ให้ใส่เสื้อพระราชทานแทนการใส่สูทได้ ซึ่งก็มี ส.ส.หลายคนได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ด้วย