บ้านแห่งอนาคต เน้นสร้างคุณภาพชีวิต-ประหยัดพลังงานที่มา :  http://www.smilehomes.com/energy1.htm


       "บ้าน" เป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญ เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว แต่บ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, คอนโดมิเนียม ส่วนบ้านที่จะเสนอ เป็นบ้านแห่งอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างคุณภาพชีวิต และช่วยประหยัดพลังงาน
      สำหรับบ้านแห่งอนาคตนี้ เป็นบ้านที่สร้าง โดยประยุกต์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
 
 
      แบ่งนวัตกรรมบ้านเป็น 2 แบบ
      สำหรับรูปแบบบ้านในอนาคตนั้น แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
       รูปแบบแรก เมื่อใช้ระบบธรรมชาติ (ไม่ปรับอากาศ) จะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บ้าน หรือที่อยู่อาศัยสำหรับปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในที่สุดจะก้าวไปสู่การมีเอกลักษณ์ใหม่ของสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างแบบยั่งยืน (Sustainable Architectrure) สำหรับอนาคต ลักษณะเด่นมีดังนี้
 
      1. เมื่ออากาศภายนอกร้อน ภายในจะเย็นสบายกว่ามาก
      2. เมื่อภายนอกมีแดดจัด ภายในจะร่มรื่น และสามารถปกป้องจากแสงแดดได้ 100% ในช่วงเวลาที่ต้องการ
      3. เมื่อภายนอกมีเสียงดังน่ารำคาญ ภายในสามารถควบคุมเสียง และตัดขาดจากภายนอกได้
      4. เมื่อภายนอกมีมลภาวะและสิ่งรบกวน ภายในจะมีคุณภาพอากาศที่ดีกว่า และสามารถควบคุมสภาวะต่างๆ ภายในได้ดี โดยลดความรุนแรงของสิ่งรบกวนได้มาก
 
 
 
       รูปแบบที่ 2 เมื่อใช้ระบบปรับอากาศ และเทคโนโลยีการควบคุมแบบอัจฉริยะ จะพบว่านวัตกรรมชิ้นนี้สา มารถตอบสนองความต้องการ และคุณภาพชีวิตได้อย่างครบถ้วน โดยมีลักษณะเด่นดังน
      1. ใช้ระบบปรับอากาศขนาดเพียง 3 ตัน สำหรับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 330 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 110 ตารางเมตรต่อตัน ซึ่งประหยัดได้มากกว่าผลงานทั่วไปประมาณ 7 เท่า (บ้านทั่วไปใช้เครื่องปรับอากาศเฉลี่ยประมาณ 15 ตารางเมตรต่อตัน)
      2. สามารถควบคุมสภาวะภายในบ้านให้อยู่ในเขตสบาย (Comfort Zone) ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่มีระดับของเขตสบายที่ควบคุมไว้ได้ในเกณฑ์ดีมาก

      3. คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถควบคุมให้ได้คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ โดยจะพบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ได้รับดังนี้
      - ระดับอุณหภูมิและความชื้นอยู่ในเขตสบาย ด้วยการใช้พลังงานน้อยมาก
      - ระดับเสียงภายในบ้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก
      - จัดเป็นบ้านพักอาศัยที่มีฝุ่นน้อยมาก ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยสุขสบาย
      - มียุง แมลง และสิ่งรบกวนจากภายนอกน้อยมากจากการใช้ชีวิตในบ้านมากกว่า 2 ปี พบว่าไม่เคยต้องใช้ยาฆ่ายุงชนิดใดเลย
 
       - มีการใช้แสงธรรมชาติภายในบ้านในช่วงเวลากลางวัน 100% นับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ
      - ทัศนียภาพจากมุมมองภายในบ้าน มีการควบคุมระดับแสงที่พอเหมาะกับสายตา โดยไม่เกิดการระคายเคืองตา และมีแสงเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา ...