กองตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
"รณรงค์ขับรถ 90 กม./ชม. ประหยัดพลังงาน และลดอุบัติภัยในฤดูฝน"ที่มา : http://thcity.com/highway24/lowspeed.htm

เรียน    ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน

              ตำรวจทางหลวง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ " รณรงค์ขับรภ 90 กม./ชม.ประหยัดพลังงาน และลดอุบัติภัยในฤดูฝน " โครงการนี้เริ่มเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2548 นี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จะมีฝนตกหนัก ทัศนวิสัยการขับขี่ไม่ดี พื้นถนนมีน้ำท่วมขัง ผิวถนนเปียกลื่น เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ง่าย หากท่านขับรถตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่เกิน 90 กม./ชม. จะทำให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของท่านเอง และช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกด้วย หากยังมีผู้ฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎกมายกำหนด ตำรวจทางหลวงจำเป็นต้องกวดขันจับกุมการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอย่างจริงจัง หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ หากมีข้อสงสัย เหตุขัดข้องหรือขอความช่วยหลือ โปรดเรียกใช้ ตำรวจทางหลวง 1193 ได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.ด้วยความปรารถนาดีจาก
พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี ผู้บังคับการกองตำรวจทางหลวง
พ.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้กำกับการ 2 กองตำรวจทางหลวง
พ.ต.ต.สมบัติ โพธิ์งาม สารวัตรตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ2กฎจราจรที่ควรรู้

มาตรา 67 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 " ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้บนทาง " ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 152)

ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ,10)

บนทางหลวง ในเขตเทศบาล      รถเก๋ง , รถกระบะ 80 กม./ชม.         รถบรรทุก , รถโดยสาร 60 กม./ชม.
บนทางหลวง นอกเขตเทศบาล    รถเก๋ง , รถกระบะ 90 กม./ชม.         รถบรรทุก , รถโดยสาร 80 กม./ชม.
ทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์)      รถเก๋ง , รถกระบะ 120 กม./ชม.        รถบรรทุก , รถโดยสาร 100 กม./ชม.

ชวนคิด ..... การประหยัดน้ำมัน

ขับรถเร็ว 95 กม./ชม. เปลืองน้ำมันกว่าขับ 80 กม./ชม.   15%
ขับรถเร็ว110 กม./ชม. เปลืองน้ำมันกว่าขับ 80 กม./ชม.   29%
ขับรถเร็ว100 กม./ชม. เปลืองน้ำมันกว่าขับ90 กม./ชม.   10%
ขับรถเร็ว110 กม./ชม. เปลืองน้ำมันกว่าขับ90 กม./ชม.   25%

"ถ้าร้อยละ 50 ของรถ 5 ล้านคัน ขับด้วยความเร็ว 110 กม./ชม.  ระยะทาง 48 กม./วัน ใน 1 ปี  สิ้นเปลืองกว่าขับขี่ 90 กม./ชม. ประมาณ 825 ล้านลิตร หรือ 12,375 ล้านบาท"
"ความเร็วที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุด คือ 60-80 กม./ชม." (ที่มากระทรวงพลังงาน)
คุณรู้หรือไม่ว่า ความเร็ว 90 กม./ชม. มีความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.นั้น สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้ 15-20% และช่วยลดการตายบนท้องถนนได้ถึง 12-24% (ที่มา:หน่วย จรป.โดยสำนักงาน สสส.)

                                                                    " ร่วมด้วยช่วยรัฐประหยัดเงิน         อย่าขับเกิน 90 บนทางกลวง
                                                                       อุบัติภัยลดได้ทั้งปวง                   ตำรวจทางหลวงห่วงใยผู้ใช้ทาง"