ที่มา : http://www.nectec.or.th/pub/book/2004-8-20-810018-SAV.pdf

คำแนะนำในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชาว IT คือ เราต้องปรับตั้งค่าการจัดการพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกงานในตอนเย็นของแต่ละวัน และรวมถึงควรจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หากคิดว่า จะไม่ได้ใช้งานนานเกิน 2 ชั่วโมง สำหรับพักรับประทานอาหารมื้อกลางวัน เพียงท่านกดปุ่ม Sleep ที่คีย์บอร์ดแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Power Management Control เท่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการช่วยชาติประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วล่ะ (ท่านศึกษา และใช้ความสามารถของระบบที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง)