ฐานทัพเรือสัตหีบ
ร่วมมือ...ร่วมใจ...ช่วยรัฐ ประหยัดพลังงานที่มา : http://www.navy.mi.th/sattahipbase/Mission/power.htm

ฐท.สส.รณรงค์ให้ข้าราชการและครอบครัว ช่วยกันประหยัดพลังงาน ทั้งที่ทำงานและที่บ้านพักอาศัย

โดยการปฏิบัติ ดังนี้

          1. ช่วยกันประหยัดน้ำมัน

              1.1 ขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 90 กม./ชม.
              1.2 ขับเคลื่อนด้วยความเร็วช้าๆ ดีกว่าการสตาร์สเครื่องอยู่กับที่
              1.3 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ทุก 6 เดือน

          2. ช่วยกันประหยัดน้ำประปา

              2.1 ไม่อาบน้ำด้วยฝักบัว
              2.2 ไม่ล้างภาชนะ เช่น ถ้วย ชาม จากก๊อกน้ำโดยตรง
              2.3 ไม่ควรล้างรถด้วยการฉีดน้ำด้วยสายยางจากก๊อกน้ำโดยตรง

          3. ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

              3.1 ปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
              3.2 ปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
              3.3 ตั้งตู้เย็นในที่ระบายอากาศโดยตั้งห่างจากผนัง 15 ซม.
              3.4 ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
              3.5 รีดผ้าครั้งละมากๆ ไม่ควรพรมน้ำชุ่มจนเกินไป
              3.6 การต้มน้ำร้อนด้วยกระติกน้ำร้อนเมื่อน้ำเดือดแล้วควรถอดปลั๊กออก ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ตลอดเวลา
              3.7 เมื่อเลิกดูโทรทัศน์แล้วไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมต ควรปิดที่เครื่องโทรทัศน์แล้วถอดปลั๊กออกด้วย
              3.8 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากแสดงการประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5)
              3.9 ควรหุงข้าวให้เพียงพอกับจำนวนคน