เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 8,488 หน่วยงาน จากทั้งหมด 14,777 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน210,871,975226,803,604222,600,349125,189,051126,916,173126,420,25440.63 %44.04 %43.21 %
ตุลาคม211,378,864223,293,929207,153,531126,745,802126,768,208118,580,51340.04 %43.23 %42.76 %
พฤศจิกายน217,805,714213,804,534208,724,031125,109,214119,559,043110,364,00942.56 %44.08 %47.12 %
ธันวาคม207,539,280199,183,921199,598,643116,886,547105,187,023105,945,04043.68 %47.19 %46.92 %
มกราคม208,071,188215,409,954189,162,393111,980,817114,562,29096,634,90346.18 %46.82 %48.91 %
กุมภาพันธ์224,827,960216,470,621202,817,804114,815,458112,500,109111,358,70948.93 %48.03 %45.09 %
มีนาคม232,946,099232,173,613230,634,212139,143,270134,078,179134,819,36640.27 %42.25 %41.54 %
เมษายน240,562,703227,567,910214,694,956141,243,763128,859,245120,813,30941.29 %43.38 %43.73 %
พฤษภาคม238,661,608231,667,073224,485,224153,724,073132,306,953129,549,93735.59 %42.89 %42.29 %
มิถุนายน231,472,249225,034,655227,784,510147,884,694129,167,088132,387,94636.11 %42.60 %41.88 %
กรกฎาคม232,488,486226,796,379219,627,462145,158,165131,836,438129,841,32137.56 %41.87 %40.88 %
สิงหาคม232,058,484226,435,092219,163,604145,302,789131,098,181128,258,60937.39 %42.10 %41.48 %
รวมทั้งปี2,688,684,6092,664,641,2842,566,446,7211,593,183,6421,492,838,9311,444,973,91740.74 %43.98 %43.70 %