เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 700 หน่วยงาน จากทั้งหมด 905 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน93,448,17296,640,74292,692,52961,669,51263,672,68063,357,25534.01 %34.11 %31.65 %
ตุลาคม94,452,95896,532,94485,997,86464,204,02864,017,20059,302,62132.03 %33.68 %31.04 %
พฤศจิกายน97,861,83392,028,56088,397,17265,202,95259,532,15857,874,35133.37 %35.31 %34.53 %
ธันวาคม93,068,51187,551,44186,703,91360,596,91253,492,09455,937,51634.89 %38.90 %35.48 %
มกราคม94,111,46093,484,21679,698,28659,521,29059,852,63451,773,84836.75 %35.98 %35.04 %
กุมภาพันธ์97,703,30292,028,68185,468,62760,249,76257,275,26756,336,55138.33 %37.76 %34.09 %
มีนาคม104,071,41099,934,36997,008,73371,386,62666,889,58768,732,61331.41 %33.07 %29.15 %
เมษายน106,995,84398,130,11989,960,87575,862,82065,389,38861,984,25229.10 %33.36 %31.10 %
พฤษภาคม103,498,28998,709,51696,157,91282,729,38467,382,68866,925,21220.07 %31.74 %30.40 %
มิถุนายน99,998,55697,454,30098,549,25277,140,86464,458,80568,025,72022.86 %33.86 %30.97 %
กรกฎาคม98,619,52295,466,91993,907,03477,661,51765,087,22065,786,21621.25 %31.82 %29.95 %
สิงหาคม103,743,58394,352,71491,895,42278,194,28364,208,47365,738,22924.63 %31.95 %28.46 %
รวมทั้งปี1,187,573,4391,142,314,5211,086,437,620834,419,950751,258,194741,774,38229.74 %34.23 %31.72 %