เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,264 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5,143 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน70,955,94974,024,90469,526,62938,314,17838,506,62137,725,33646.00 %47.98 %45.74 %
ตุลาคม69,560,94570,377,21664,511,17637,897,98238,130,48436,555,32945.52 %45.82 %43.33 %
พฤศจิกายน72,104,52767,771,84563,794,25636,697,04837,070,67431,802,47049.11 %45.30 %50.15 %
ธันวาคม68,063,32362,075,81960,663,99534,813,55932,022,45730,304,72548.85 %48.41 %50.04 %
มกราคม67,206,92768,191,67659,027,03632,339,49133,836,94227,362,05351.88 %50.38 %53.64 %
กุมภาพันธ์77,733,33267,312,76361,917,63233,620,61534,538,36829,558,69256.75 %48.69 %52.26 %
มีนาคม75,876,31573,353,44671,365,54640,702,48639,338,86340,675,50446.36 %46.37 %43.00 %
เมษายน76,671,73870,648,83064,571,46138,801,87135,804,27135,034,84549.39 %49.32 %45.74 %
พฤษภาคม78,216,30472,721,11266,197,06142,311,66237,219,54936,633,61745.90 %48.82 %44.66 %
มิถุนายน75,791,60470,181,21667,381,98243,050,40337,588,76937,167,19643.20 %46.44 %44.84 %
กรกฎาคม75,689,93571,593,30864,714,89540,991,04339,922,52837,636,51145.84 %44.24 %41.84 %
สิงหาคม74,975,58572,101,45565,718,21840,023,32340,171,89635,658,70446.62 %44.28 %45.74 %
รวมทั้งปี882,846,486840,353,589779,389,886459,563,660444,151,422416,114,98147.95 %47.15 %46.61 %