เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,407 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน45,653,02555,358,83959,575,69424,636,88824,156,24324,720,37246.03 %56.36 %58.51 %
ตุลาคม46,558,77255,605,42555,856,42024,028,68824,029,90622,147,99948.39 %56.78 %60.35 %
พฤศจิกายน47,049,01053,257,36055,751,80122,640,77722,410,82920,178,10051.88 %57.92 %63.81 %
ธันวาคม45,639,56048,850,78851,493,02120,931,98619,203,38319,119,72054.14 %60.69 %62.87 %
มกราคม45,976,27652,986,52149,721,92019,601,96320,356,69817,066,33757.37 %61.58 %65.68 %
กุมภาพันธ์48,580,15756,377,08254,673,23920,424,43720,097,32825,010,23057.96 %64.35 %54.26 %
มีนาคม52,126,46058,060,77461,402,77626,353,83627,246,65224,777,89449.44 %53.07 %59.65 %
เมษายน55,989,40657,955,16359,323,50025,910,06726,999,12023,196,82753.72 %53.41 %60.90 %
พฤษภาคม56,046,03059,374,26661,257,12527,976,31226,979,40925,379,12850.08 %54.56 %58.57 %
มิถุนายน54,805,39756,574,64260,989,65927,031,17026,415,14526,576,21050.68 %53.31 %56.43 %
กรกฎาคม57,309,33658,916,10360,159,11325,897,52926,149,32925,773,87254.81 %55.62 %57.16 %
สิงหาคม52,479,33859,166,49860,707,19226,483,06626,016,87526,250,21049.54 %56.03 %56.76 %
รวมทั้งปี608,212,766672,483,462690,911,459291,916,720290,060,916280,196,89752.00 %56.87 %59.45 %