เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 8,186 หน่วยงาน จากทั้งหมด 14,777 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,308,67815,835,86816,196,1039,182,9699,210,9558,249,31249.84 %41.83 %49.07 %
ตุลาคม17,041,38816,065,13516,919,1459,807,0848,621,3377,976,96842.45 %46.34 %52.85 %
พฤศจิกายน18,705,15616,058,42816,131,9989,290,6408,929,8998,145,07550.33 %44.39 %49.51 %
ธันวาคม18,163,68615,961,23616,361,3409,360,2378,537,7828,471,58648.47 %46.51 %48.22 %
มกราคม18,781,75216,060,85516,096,8739,525,7489,736,4827,586,38149.28 %39.38 %52.87 %
กุมภาพันธ์18,296,12615,921,65317,302,7768,677,3948,906,0408,600,18852.57 %44.06 %50.30 %
มีนาคม18,413,27816,547,58516,580,16610,215,8319,122,1888,767,08644.52 %44.87 %47.12 %
เมษายน17,031,95016,131,01616,377,6409,591,2278,021,2926,772,73943.69 %50.27 %58.65 %
พฤษภาคม18,693,61115,963,41416,294,0569,781,3038,559,9077,096,61047.68 %46.38 %56.45 %
มิถุนายน18,529,15716,375,86216,679,5308,704,1328,575,5097,764,61753.02 %47.63 %53.45 %
กรกฎาคม18,555,18617,256,07716,341,4698,794,8569,372,2927,535,39852.60 %45.69 %53.89 %
สิงหาคม18,438,22916,671,77216,132,5969,238,0298,897,1457,713,31349.90 %46.63 %52.19 %
รวมทั้งปี218,958,197194,848,900197,413,692112,169,451106,490,82794,679,27348.77 %45.35 %52.04 %