เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 677 หน่วยงาน จากทั้งหมด 905 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,701,2663,761,1924,075,6281,536,5721,644,0431,531,23858.49 %56.29 %62.43 %
ตุลาคม3,622,7353,894,0014,344,9641,373,1241,404,6761,400,95262.10 %63.93 %67.76 %
พฤศจิกายน3,612,6043,933,0474,045,2131,506,6921,667,9301,415,11658.29 %57.59 %65.02 %
ธันวาคม3,633,4403,939,3144,052,1471,489,0571,407,4081,516,62059.02 %64.27 %62.57 %
มกราคม3,645,5173,876,7224,001,5421,628,0481,516,0111,250,90355.34 %60.89 %68.74 %
กุมภาพันธ์3,612,3383,833,3125,028,5761,470,7871,754,7261,316,95659.28 %54.22 %73.81 %
มีนาคม3,675,4984,271,3934,217,0571,475,0091,475,1821,611,74559.87 %65.46 %61.78 %
เมษายน3,891,0563,887,5704,100,0791,393,4091,318,9231,202,02564.19 %66.07 %70.68 %
พฤษภาคม3,762,9633,709,6493,866,6491,512,4601,266,6791,177,74459.81 %65.85 %69.54 %
มิถุนายน3,894,6004,046,4733,993,3821,469,6451,502,1951,297,89862.26 %62.88 %67.50 %
กรกฎาคม3,880,2163,984,2953,849,3391,551,0661,417,1341,196,35060.03 %64.43 %68.92 %
สิงหาคม3,776,7274,069,2443,721,7491,584,0731,526,7951,281,33658.06 %62.48 %65.57 %
รวมทั้งปี44,708,95947,206,21349,296,32717,989,94317,901,70116,198,88359.76 %62.08 %67.14 %