เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,152 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5,143 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,343,9615,257,5345,196,3602,736,0412,327,7322,102,96048.80 %55.73 %59.53 %
ตุลาคม5,257,7325,225,2685,258,3352,198,3012,091,4852,065,72758.19 %59.97 %60.72 %
พฤศจิกายน5,536,5485,225,7415,123,1562,404,8272,258,8752,218,31556.56 %56.77 %56.70 %
ธันวาคม5,446,3655,238,9445,417,9122,285,1712,155,9802,245,49558.04 %58.85 %58.55 %
มกราคม5,250,6375,253,9655,141,4912,500,3092,381,8181,758,16352.38 %54.67 %65.80 %
กุมภาพันธ์5,510,6295,241,1975,160,7782,285,2912,238,7291,898,72358.53 %57.29 %63.21 %
มีนาคม5,480,0655,356,4395,154,8632,439,8312,128,1622,435,32255.48 %60.27 %52.76 %
เมษายน5,239,2575,385,6205,113,5022,282,9811,740,1241,635,99756.43 %67.69 %68.01 %
พฤษภาคม5,310,2165,402,1745,102,5892,470,3801,834,4291,726,54053.48 %66.04 %66.16 %
มิถุนายน5,277,4065,445,3625,074,5442,409,3852,148,6371,898,16754.35 %60.54 %62.59 %
กรกฎาคม5,272,9345,444,3235,056,3272,473,6382,709,9951,776,53353.09 %50.22 %64.87 %
สิงหาคม5,357,3095,608,1755,093,7692,580,0482,511,2671,747,11651.84 %55.22 %65.70 %
รวมทั้งปี64,283,06064,084,74261,893,62629,066,20426,527,23323,509,05954.78 %58.61 %62.02 %