เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,243 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,104,1766,661,9416,756,0384,837,4785,167,1164,535,08846.87 %22.44 %32.87 %
ตุลาคม8,003,5666,790,7977,138,9996,170,9835,050,6114,425,92822.90 %25.63 %38.00 %
พฤศจิกายน9,398,7596,744,4646,787,3735,304,8224,927,3594,429,99743.56 %26.94 %34.73 %
ธันวาคม8,926,2596,627,6536,714,8345,506,6294,896,1314,622,25838.31 %26.13 %31.16 %
มกราคม9,726,6026,774,3806,777,1655,314,7645,763,8504,469,24445.36 %14.92 %34.05 %
กุมภาพันธ์9,013,2376,691,2176,936,2344,845,0864,838,8975,295,23346.24 %27.68 %23.66 %
มีนาคม9,098,7636,764,3937,030,9836,220,6615,442,5244,621,69731.63 %19.54 %34.27 %
เมษายน7,742,3836,702,1126,986,0355,834,7584,860,4283,849,16524.64 %27.48 %44.90 %
พฤษภาคม9,459,9676,688,9917,145,6955,723,6155,360,3654,108,63639.50 %19.86 %42.50 %
มิถุนายน9,197,2816,721,9877,432,5714,745,9094,817,8394,472,26248.40 %28.33 %39.83 %
กรกฎาคม9,242,4237,664,4827,256,0954,696,6205,148,6674,477,06549.18 %32.82 %38.30 %
สิงหาคม9,144,4276,831,4757,137,0154,995,3974,761,2354,589,52345.37 %30.30 %35.69 %
รวมทั้งปี108,057,84281,663,89384,099,03964,196,72261,035,02453,896,09740.59 %25.26 %35.91 %