เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กระทรวง จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. สำนักนายกรัฐมนตรี  191431,859,58734,711,08534,371,75226,709,02225,648,95623,528,02116.17 %26.11 %31.55 %
2. กระทรวงกลาโหม  116101629,627,808576,015,158583,671,682415,531,156344,200,513348,632,78034.00 %40.24 %40.27 %
3. กระทรวงการคลัง  978132,961,66832,239,55830,702,25330,436,08830,022,15827,964,2797.66 %6.88 %8.92 %
4. กระทรวงการต่างประเทศ  1313,777,6513,853,8053,757,5637,443,0007,230,0006,224,400-97.03 %-87.61 %-65.65 %
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  316,768,6156,794,1495,111,9094,870,3204,462,2564,410,05928.05 %34.32 %13.73 %
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  22717726,410,00928,704,61621,077,32918,418,82018,155,61719,141,12330.26 %36.75 %9.19 %
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  211229,130,31328,576,44529,993,41126,827,14427,116,37024,037,0517.91 %5.11 %19.86 %
8. กระทรวงคมนาคม  9519,506,97119,159,59818,237,28616,681,38916,360,48014,867,01614.48 %14.61 %18.48 %
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  221815,653,74614,632,91414,026,20010,553,88810,321,2369,272,81832.58 %29.47 %33.89 %
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  31146,742,2023,584,5403,467,6392,153,0272,045,4081,829,84568.07 %42.94 %47.23 %
11. กระทรวงพลังงาน  556,624,7406,440,3456,195,3783,173,5583,068,3532,671,75552.10 %52.36 %56.88 %
12. กระทรวงพาณิชย์  403916,825,72616,788,98616,350,70811,804,93911,613,17311,224,19429.84 %30.83 %31.35 %
13. กระทรวงมหาดไทย  131016,972,81816,861,18515,819,29411,989,69211,460,07210,697,32329.36 %32.03 %32.38 %
14. กระทรวงยุติธรรม  221938,642,59842,750,58239,313,96221,696,04421,123,48320,997,58543.85 %50.59 %46.59 %
15. กระทรวงแรงงาน  5317,337,55819,114,51118,227,9139,281,6669,649,9289,359,62646.46 %49.52 %48.65 %
16. กระทรวงวัฒนธรรม  706717,790,70119,555,12616,970,12210,138,8819,769,5109,142,97043.01 %50.04 %46.12 %
17. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  424,835,8704,738,5114,508,6167,767,1177,302,3996,584,869-60.61 %-54.11 %-46.05 %
18. กระทรวงศึกษาธิการ  944,286,1104,325,7983,946,0335,091,4184,945,3334,416,789-18.79 %-14.32 %-11.93 %
19. กระทรวงสาธารณสุข  5751152,500,817156,266,091148,114,374118,067,955111,530,084110,744,05322.58 %28.63 %25.23 %
20. กระทรวงอุตสาหกรรม  1144,119,8984,692,1064,399,7302,292,1032,156,2382,049,97744.37 %54.05 %53.41 %
21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  11572105,198,035102,509,41468,174,46573,492,72473,076,62873,977,85030.14 %28.71 %-8.51 %
รวม9097001,187,573,4391,142,314,5211,086,437,620834,419,950751,258,194741,774,38229.74 %34.23 %31.72 %
   กระทรวง จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. สำนักนายกรัฐมนตรี  1914893,732922,141919,889279,383230,673313,94268.74 %74.99 %65.87 %
2. กระทรวงกลาโหม  116689,170,0339,329,2549,500,3395,288,6715,400,4764,413,08242.33 %42.11 %53.55 %
3. กระทรวงการคลัง  97912,949,0202,871,6242,849,341513,547441,927383,43682.59 %84.61 %86.54 %
4. กระทรวงการต่างประเทศ  131141,719150,102150,21424,92520,43716,24482.41 %86.38 %89.19 %
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  3165,45766,95766,9579,6086,7545,61085.32 %89.91 %91.62 %
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2271763,894,3083,839,6463,829,7051,169,942981,246849,04469.96 %74.44 %77.83 %
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  21112,054,1411,744,1961,671,4131,004,108826,051749,95451.12 %52.64 %55.13 %
8. กระทรวงคมนาคม  95565,098564,382570,820312,404284,211251,67344.72 %49.64 %55.91 %
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  22191,061,0811,015,3141,005,460467,005382,337271,98755.99 %62.34 %72.95 %
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  3115162,525166,461171,41348,89436,52626,58869.92 %78.06 %84.49 %
11. กระทรวงพลังงาน  55355,545351,162345,16244,48329,89119,84087.49 %91.49 %94.25 %
12. กระทรวงพาณิชย์  4039789,540789,224802,223360,472210,930189,88954.34 %73.27 %76.33 %
13. กระทรวงมหาดไทย  139520,430523,428511,380277,986242,879211,36146.59 %53.60 %58.67 %
14. กระทรวงยุติธรรม  2219870,4661,037,936987,234412,809320,162463,49152.58 %69.15 %53.05 %
15. กระทรวงแรงงาน  53274,087344,765348,87995,67776,34580,92265.09 %77.86 %76.81 %
16. กระทรวงวัฒนธรรม  70563,179,2923,108,3883,061,100152,061121,32793,14295.22 %96.10 %96.96 %
17. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  42162,705152,950149,54235,62826,51416,86278.10 %82.66 %88.72 %
18. กระทรวงศึกษาธิการ  94190,705191,485192,15224,31820,00616,65487.25 %89.55 %91.33 %
19. กระทรวงสาธารณสุข  57502,291,2512,219,8252,157,093677,187590,228539,44670.44 %73.41 %74.99 %
20. กระทรวงอุตสาหกรรม  114223,086228,759225,88153,07939,82230,71976.21 %82.59 %86.40 %
21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  1158514,894,73917,588,21419,780,1286,737,7577,612,9597,254,99554.76 %56.72 %63.32 %
รวม90967744,708,95947,206,21349,296,32717,989,94317,901,70116,198,88359.76 %62.08 %67.14 %