สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี610,315.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,333.852,580.0664.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 7,334 2,580 64.82 %