สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม150,675.75136,448.009.4 %4.55,783.021,086.9081.2 %5.0
รวม 150,676 136,448 9.44 % 5,783 1,087 81.21 %