สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม148,523.23136,448.008.1 %4.05,783.021,086.9081.2 %5.0
รวม 148,523 136,448 8.13 % 5,783 1,087 81.21 %