กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า116,519.5972,000.0038.2 %5.07,393.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 116,520 72,000 38.21 % 0 0 0.00 %