กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า124,045.6672,000.0042.0 %5.07,846.624,137.5047.3 %5.0
รวม 124,046 72,000 41.96 % 7,847 4,138 47.27 %