กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 587,993.88387,811.0034.0 %5.010,335.456,981.5632.5 %5.0
รวม 587,994 387,811 34.05 % 10,335 6,982 32.45 %