กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท265,436.94208,777.0021.3 %5.09,144.194,879.8346.6 %5.0
รวม 265,437 208,777 21.35 % 9,144 4,880 46.63 %