กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท261,596.23208,777.0020.2 %5.09,144.194,879.8346.6 %5.0
รวม 261,596 208,777 20.19 % 9,144 4,880 46.63 %