กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์337,610.53274,397.0018.7 %5.06,423.991,242.4580.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย264,773.16278,000.00-5.0 %0.01,206.50210.6582.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,228.022,409.0070.7 %5.032.9720.0039.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย276,511.03241,000.0012.8 %5.01,679.69721.7257.0 %5.0
สำนักข่าว17,027.0862,000.00-264.1 %0.05,556.501,142.4479.4 %5.0
รวม 904,150 857,806 5.13 % 14,900 3,337 77.60 %