กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ202,193.27171,320.3415.3 %5.07,318.225,216.0728.7 %5.0
รวม 202,193 171,320 15.27 % 7,318 5,216 28.72 %