กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 320,305.97148,190.0053.7 %5.012,977.4812,536.993.4 %1.5
รวม 320,306 148,190 53.73 % 12,977 12,537 3.39 %