กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 121,601.48105,531.0013.2 %5.05,920.601,421.5876.0 %5.0
รวม 121,601 105,531 13.22 % 5,921 1,422 75.99 %