กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบ292,131.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,578.88638.0059.6 %5.044.3255.12-24.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,578.05638.0059.6 %5.082.9316.7079.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,584.70294.0081.4 %5.093.9138.6958.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,769.15593.0078.6 %5.065.95110.93-68.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,495.34339.0077.3 %5.062.1294.37-51.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,596.35772.0051.6 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,624.821,012.0037.7 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,512.631.0099.9 %5.022.3123.00-3.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,596.35729.0054.3 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,552.712,886.00-13.1 %0.052.8877.18-45.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,767.50306.0088.9 %5.063.7237.1141.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,526.99577.0062.2 %5.050.0975.04-49.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,773.35722.0059.3 %5.067.9746.9530.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,532.27272.0082.2 %5.034.6363.16-82.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,601.26233.0085.4 %5.038.4574.21-93.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,688.32256.0084.8 %5.051.5474.57-44.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,081.53326.0069.9 %5.038.9251.69-32.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,512.261,065.0029.6 %5.053.79122.65-128.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,447.651.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,546.067,024.50-175.9 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,412.464,319.14-205.8 %0.048.7471.49-46.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,529.19636.0058.4 %5.055.7655.380.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,547.41737.0052.4 %5.069.2875.14-8.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,623.59291.0082.1 %5.053.7253.500.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,994.52518.0074.0 %5.058.215.8390.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,441.841.0099.9 %5.058.6472.36-23.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,566.00190.0087.9 %5.046.1467.48-46.2 %0.0
รวม 46,481 25,377 45.40 % 1,445 1,471 -1.84 %