กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 385,060.38292,131.0024.1 %5.05,529.761,241.1977.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,602.18638.0060.2 %5.049.0855.12-12.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,578.05638.0059.6 %5.082.9316.7079.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,584.70294.0081.4 %5.093.9138.6958.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,851.20593.0079.2 %5.065.95110.93-68.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,522.33339.0077.7 %5.062.1294.37-51.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,648.79772.0053.2 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,678.191,012.0039.7 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,562.321.0099.9 %5.022.3123.00-3.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,648.79729.0055.8 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,620.652,886.00-10.1 %0.052.8877.18-45.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,818.75306.0089.1 %5.063.7237.1141.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,544.21577.0062.6 %5.050.0975.04-49.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,820.55722.0060.3 %5.067.9746.9530.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,573.05272.0082.7 %5.034.6363.16-82.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,624.47233.0085.7 %5.038.4574.21-93.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,718.79256.0085.1 %5.051.5474.57-44.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,101.05326.0070.4 %5.038.9251.69-32.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,529.191,065.0030.4 %5.053.79122.65-128.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,490.541.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,584.357,024.50-171.8 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,428.39982.0031.3 %5.048.7471.49-46.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,551.76636.0059.0 %5.055.7655.380.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,570.25737.0053.1 %5.069.2875.14-8.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,647.56291.0082.3 %5.053.7253.500.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,016.84518.0074.3 %5.058.215.8390.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,457.981.0099.9 %5.058.6472.36-23.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,589.55190.0088.0 %5.046.1467.48-46.2 %0.0
รวม 432,425 314,171 27.35 % 6,979 2,713 61.13 %