สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ145,928.7890,000.0038.3 %5.07,458.92763.5089.8 %5.0
รวม 145,929 90,000 38.33 % 7,459 764 89.76 %