สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่ครบ350,391.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ763.50ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %