สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน105,856.4144,976.2157.5 %5.05,223.35504.1990.3 %5.0
รวม 105,856 44,976 57.51 % 5,223 504 90.35 %