กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ94,012.1629,650.0068.5 %5.05,273.38691.2786.9 %5.0
รวม 94,012 29,650 68.46 % 5,273 691 86.89 %