กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ95,374.6629,650.0068.9 %5.05,273.38691.2786.9 %5.0
รวม 95,375 29,650 68.91 % 5,273 691 86.89 %