กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน101,249.0627,029.0073.3 %5.05,561.031,431.6074.3 %5.0
รวม 101,249 27,029 73.30 % 5,561 1,432 74.26 %