สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน102,236.9950,000.0051.1 %5.05,485.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 102,237 50,000 51.09 % 0 0 0.00 %