สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน101,101.9350,000.0050.5 %5.05,282.76701.3486.7 %5.0
รวม 101,102 50,000 50.54 % 5,283 701 86.72 %