สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์181,919.09104,287.0442.7 %5.05,511.001,109.1279.9 %5.0
รวม 181,919 104,287 42.67 % 5,511 1,109 79.87 %