กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ218,732.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,050.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %