กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ221,902.52168,713.7724.0 %5.09,050.391,624.0382.1 %5.0
รวม 221,903 168,714 23.97 % 9,050 1,624 82.06 %