กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,571.645,289.0038.3 %5.0814.942,098.08-157.5 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,186.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5987.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,374.673,569.0151.6 %5.01,535.70613.7060.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบ719.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ859.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบ833.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,086.30912.0070.5 %5.0622.621,154.25-85.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-7 กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชรไม่ครบ491.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,335.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5710.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,702.24476.0082.4 %5.0718.581,005.17-39.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานีไม่ครบ837.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,542.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,354.88426.0081.9 %5.0738.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ377.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,433.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบ1,095.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,798.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,220.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5315.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,606.30504.3080.7 %5.0531.911,146.65-115.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,797.89909.0067.5 %5.0685.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,455.95791.0067.8 %5.0570.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ522.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ440.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี465.82582.40-25.0 %0.0176.321,102.00-525.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,383.95301.0087.4 %5.0164.99149.009.7 %4.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,771.431,606.0042.1 %5.0764.84901.47-17.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,801.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5434.88524.73-20.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา592.16712.00-20.2 %0.0615.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,258.80243.0089.2 %5.0638.451,147.45-79.7 %0.0
รวม 40,422 16,321 0.00 % 6,403 9,843 0.00 %