กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน173,485.52146,200.5615.7 %5.06,911.754,247.5538.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)3,980.655,400.00-35.7 %0.01,720.451,558.939.4 %4.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,889.105,289.0040.5 %5.0814.942,098.08-157.5 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,210.762,996.296.7 %3.0987.341,877.20-90.1 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,469.213,569.0152.2 %5.01,535.70613.7060.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,614.50287.0089.0 %5.0681.631,159.00-70.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,786.75719.4074.2 %5.0497.16859.75-72.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี465.02833.00-79.1 %0.0200.25190.005.1 %2.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,747.60606.0077.9 %5.06,126.95958.0084.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,131.85912.0070.9 %5.0622.621,154.25-85.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,723.52653.0076.0 %5.0347.44297.3514.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,946.24552.0081.3 %5.0463.55792.30-70.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,280.59491.0078.5 %5.01,042.521,232.05-18.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,395.04479.0080.0 %5.0710.79529.8525.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,774.16476.0082.8 %5.0718.581,005.17-39.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,453.20242.0090.1 %5.0591.63714.25-20.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,550.81650.0074.5 %5.0669.02283.1057.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,529.09837.9066.9 %5.0751.671,542.57-105.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,425.93426.0082.4 %5.0738.45912.65-23.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,377.48377.0084.1 %5.0673.301,433.84-113.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,677.831,095.6059.1 %5.0861.982,137.41-148.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,258.05362.0088.9 %5.0315.031,311.95-316.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,496.12425.0083.0 %5.0587.11148.0074.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,616.17504.3080.7 %5.0531.911,146.65-115.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,902.29909.0068.7 %5.0685.781,805.00-163.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,537.21791.0068.8 %5.0570.19994.65-74.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,857.90787.5072.4 %5.0542.37553.85-2.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี474.23582.40-22.8 %0.0176.321,102.00-525.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,413.75301.0087.5 %5.0164.99141.5514.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,684.791,606.0076.0 %5.0764.84901.47-17.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,901.561,049.1063.8 %5.0434.88524.73-20.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา610.45712.00-16.6 %0.0615.47440.8028.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,337.02243.0089.6 %5.0638.451,147.45-79.7 %0.0
รวม 269,004 181,364 32.58 % 33,695 35,815 -6.29 %