กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 143,908.6792,939.7435.4 %5.05,607.931,235.4578.0 %5.0
รวม 143,909 92,940 35.42 % 5,608 1,235 77.97 %