กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 181,033.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,649.111,454.9478.1 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,649 1,455 78.12 %