กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 183,657.08141,555.6322.9 %5.06,649.111,454.9478.1 %5.0
รวม 183,657 141,556 22.92 % 6,649 1,455 78.12 %