กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า273,050.19197,303.1627.7 %5.06,752.291,481.5178.1 %5.0
รวม 273,050 197,303 27.74 % 6,752 1,482 78.06 %