กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ200,120.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,549.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %