กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ203,021.30193,223.694.8 %2.06,549.061,041.3084.1 %5.0
รวม 203,021 193,224 4.83 % 6,549 1,041 84.10 %