สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย299,709.38184,095.0038.6 %5.012,742.986,794.5446.7 %5.0
รวม 299,709 184,095 38.58 % 12,743 6,795 46.68 %