กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 218,738.88159,941.0526.9 %5.07,011.804,177.0540.4 %5.0
รวม 218,739 159,941 26.88 % 7,012 4,177 40.43 %