กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย198,573.09118,000.0040.6 %5.06,474.023,279.1549.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,212.487,179.3236.0 %5.02,053.981,788.6212.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,331.669,052.0012.4 %5.01,893.862,117.31-11.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,956.0714,198.00-42.6 %0.01,641.63299.2581.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,255.427,085.0037.1 %5.01,132.371,507.65-33.1 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,365.447,756.7937.3 %5.01,246.26946.3924.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,761.527,284.1538.1 %5.01,601.212,084.64-30.2 %0.0
รวม 265,456 170,555 35.75 % 16,043 12,023 25.06 %