กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 339,276.13160,252.0052.8 %5.07,630.882,287.5570.0 %5.0
รวม 339,276 160,252 52.77 % 7,631 2,288 70.02 %