กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,734,737.8022,977.0098.7 %5.05,148.31232.6295.5 %5.0
รวม 1,734,738 22,977 98.68 % 5,148 233 95.48 %