กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,709,916.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,145.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %