กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,734,697.5022,977.0098.7 %5.05,145.18232.6295.5 %5.0
รวม 1,734,698 22,977 98.68 % 5,145 233 95.48 %