สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม153,293.81160,066.95-4.4 %0.06,549.062,429.3262.9 %5.0
รวม 153,294 160,067 -4.42 % 6,549 2,429 62.91 %