กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 938,054.6948,837.0094.8 %5.06,589.701,394.5178.8 %5.0
รวม 938,055 48,837 94.79 % 6,590 1,395 78.84 %