กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 101,477.9435,040.9265.5 %5.05,589.171,403.8874.9 %5.0
รวม 101,478 35,041 65.47 % 5,589 1,404 74.88 %