กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 100,028.2632,175.5567.8 %5.05,589.171,403.8874.9 %5.0
รวม 100,028 32,176 67.83 % 5,589 1,404 74.88 %