กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 259,834.52150,000.0042.3 %5.08,206.194,997.6039.1 %5.0
รวม 259,835 150,000 42.27 % 8,206 4,998 39.10 %