กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 254,822.34150,000.0041.1 %5.08,206.194,997.6039.1 %5.0
รวม 254,822 150,000 41.14 % 8,206 4,998 39.10 %