กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน136,761.6410,000.0092.7 %5.05,282.76999.2681.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ94,603.5429,375.0068.9 %5.01,477.381,080.6426.9 %5.0
รวม 231,365 39,375 82.98 % 6,760 2,080 69.23 %