กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 143,210.75109,817.3223.3 %5.06,373.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสญ.ธนบุรี 29,297.4616,702.0043.0 %5.0583.97665.39-13.9 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 213,085.38147,479.0030.8 %5.0530.22702.05-32.4 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 129,067.76137,873.00-6.8 %0.02,070.252,156.50-4.2 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง181,149.196,356.0096.5 %5.02,517.521,142.1454.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง103,607.0079,220.0023.5 %5.01,864.05351.5981.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม138,162.02383,357.00-177.5 %0.02,358.16653.5472.3 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร127,456.14116,446.008.6 %4.02,806.463,785.33-34.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี119,768.8269,819.0041.7 %5.01,464.771,127.0123.1 %5.0
รวม 1,184,805 1,067,069 9.94 % 14,195 10,584 25.44 %