กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 145,286.27109,817.3224.4 %5.06,373.961,460.8577.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,722.0616,702.0043.8 %5.0583.97665.39-13.9 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 210,124.81147,479.0029.8 %5.0548.68702.05-28.0 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 130,938.30137,873.00-5.3 %0.02,070.252,156.50-4.2 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง183,774.536,356.0096.5 %5.02,517.521,142.1454.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง105,108.5579,220.0024.6 %5.01,864.05351.5981.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม140,164.36383,357.00-173.5 %0.02,358.16653.5472.3 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร129,303.33116,446.009.9 %4.52,806.463,785.33-34.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี121,504.6069,819.0042.5 %5.01,464.771,127.0123.1 %5.0
รวม 1,195,927 1,067,069 10.77 % 20,588 12,044 41.50 %